“เรียนผู้ฝึกงานคนไทยทุกท่าน”

 

ผู้ฝึกงานคนไทยทุกท่านครับ หากมีเรื่องเดือดร้อนในการทำงาน ในความสัมพันธ์ระหว่างคน
ไม่มีใครปรึกษาได้ หรือมีเรื่องปัญหากับบริษัทก็ขอให้ส่งข้อความกับสหกรณ์เรานี้ครับ
ทุกท่านสามารถเขียนเรื่องร้องทุกข์หรือเรื่องที่อยากปรึกษาโดยภาษาไทยได้ครับ
เนื่องจากหน้าที่ของสหกรณ์เรานี้คือช่วยเหลือสนับสนุนผู้ฝึกงานทุกท่าน
แล้วทุกท่านสบายใจได้ว่าเรื่องร้องทุกข์หรือเรื่องปรึกษานี้เราไม่เปิดเผยชื่อกับบริษัทหรือคนอื่นแน่นอนเพื่อที่จะไม่ให้รู้ว่าใครแจ้ง
ขออย่ากลุ้มใจหรือกังวลใจคนเดียว
เราอยากให้ทุกท่านสามารถฝึกงานได้ด้วยสบายใจตลอดระยะเวลาอยู่ในญี่ปุ่น
และอยากให้ทุกท่านรู้สึกว่าดีใจที่สามารถมาญี่ปุ่นได้
นี้คือความฝันของเรานะครับ

นี้คือความฝันของเรานะครับ D.Wakabayashi

ข้อความ ปรึกษา ปัญหา・สอบถาม ※จำเป็น
ชื่อ(หรือชื่อบริษัท)
E-mail อีเมล ※จำเป็น
หมายเลขโทรศัพท์